Title

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
Psychology and Education Section

หน้าหลัก
หน้าที่งานแนะแนวฯ
บุคลิกภาพและสุขภาพจิต
Link
19 พ.ค. 57
Last Update
FACEBOOK: งานแนะแนว

Home หน้าหลัก

 

สกอ.
สวทช.
สทศ.
Eduzone
ติวเลข
STKC


รหัสโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์: 1573072001

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ข่าวกิจกรรมของงานแนะแนวให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน

- บรรยายคาบแนะแนวศึกษาต่อ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ ( วันศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น.)
ณ โถงหอพักชาย ดังนี้
ศึกษาต่อต่างประเทศ
medal *** อยู่ในระหว่างการประสานแต่ละมหาวิทยาลัย***
ศึกษาต่อในประเทศ
medal *** อยู่ในระหว่างการประสานแต่ละมหาวิทยาลัย***

- ศึกษาดูงาน กับงานแนะแนวฯ (เพื่อเข้าใจการเรียนการสอน การประกอบอาชีพในอนาคต)
medal *** อยู่ในระหว่างการประสานสถานที่***
- บรรยายพิเศษ ด้านบุคลิกภาพ
medal *** อยู่ในระหว่างประสานเชิญวิทยากร ***
- คู่มือ "ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558" อ่านรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
 งานนักเรียนเก่า
- ศิษย์เก่าสามารถ update ข้อมูลได้ คลิ๊กที่นี่
(ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน)
 ข่าวศึกษาต่อต่างประเทศ..........................................................................ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
- ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Student)
>> สมัครวันที่ 2-6 มิ.ย.57 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น. รายละเอียดคลิ๊ก!
**ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ - อ.สุจินต์ อภัยพิมพ์
>> สอบวันที่ 22 มิ.ย. 57 เวลา 8.30-15.30 น.
>> ประกาศผลข้อเขียน วันที่ 8 ก.ค.56 เวลา 16.00 น.
>> สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 ส.ค. 57 เวลา 9.00-16.30 น.
>> ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 7 ส.ค.57 เวลา 16.00 น.
 ข่าวศึกษาต่อในประเทศ.......ติดตามข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบันที่ Facebook: งานแนะแนว มหิดลวิทย

- นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
นักเรียนสามารถขอรับคำปรึกษาและลงชื่อสมัครได้ที่งานแนะแนวฯ

 
 ข่าวค่ายฝึกประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ
-
Hot!
มาเข้าใจทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกันเถอะ (ทุนแนะนำ:ระดับ Undergraduate และ College of Technology)
รายละเอียดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุกประเภททุน)

ข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2007 - 2010 (Undergraduate) และ (College) (เฉลยรับได้ที่งานแนะแนวฯ)

ตัวอย่างข้อสอบ GAT & PAT
รู้ทันกิจกรรมสวทช. - บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เว็ปเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน "NHK World"
รายละเอียดทุนด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในประเทศ
รายละเอียดทุนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียน MWITS
bullet sunshine มหาวิทยาลัยยอดนิยม 2010 (ประเทศไทย)
bullet sunshine ตารางสอบ SAT (ดูตรง International Registration Dates and Deadlines)
bullet sunshine เราเหมาะกับวิศวะหรือไม่
bullet sunshine โปรแกรมเลือกคณะ....- Eduzone ......- Dek-D
bullet sunshine โปรแกรมค้นหาตนเอง สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี
 
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
 
โอกาสทางการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศ
(ป.ตรี-โท-เอก)
โครงการพสวท. อ่านต่อ!!
โครงการศรีตรังทอง เรียนที่คณะวิทย์ ม.มหิดล (ไม่ต้องใช้ทุน) อ่านต่อ!!

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ)
เลือกตามภูมิภาคของโรงเรียนที่กำลังเรียนชั้นม.6 ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ โดยใช้ข้อกำหนดเดียวกัน อ่านต่อ!!

ำแนะนำ : หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หากนักเรียนสามารถสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก จากแหล่งทุนอื่นได้ เช่น ทุนจากสำนักงาน ก.พ. หรือทุนทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่างๆ นักเรียนสามารถรับทุนดังกล่าวได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของทุนที่รับในระดับปริญญาตร
 


งานแนะแนวให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel 0-2849-7161 fax 0-2849-7162 E-mail: [email protected]